•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Poniedziałek: 17 czerwca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Żabno - 4 km od Grzybna  WIEŚ

    - pierwsze adnotacje o wsi Żabno w dokumentach w 1392 r.
    - lata 1465-1642 - opisywane jest Żabno jako miasto
    - 1887 r. - urodził się w Żabnie Tadeusz Ruge - powstaniec wielkopolski i prezydent Poznania


  KOŚCIÓŁ ŚW.JAKUBA

Kościół św. Jakuba - z 1789-1792 r.,
- drewniany, o konstrukcji sumikowo-łątkowej,
- wewnątrz wyposażenie późnobarokowe z ok. 1790 r.

Wokół kościoła cmentarz, na nim klasycystyczny pomnik nagrobny z 1813 r. fundacji Bilińskich wykonany przez Jastrzębowskiego.

Naprzeciwko bramy kościoła, obok plebani stoi obelisk z krzyżem cholerycznym z roku 1849.  DWÓR

Dwór - z XIX wieku, parterowy, z piętrową wystawką i drewnianą wieżyczką. Na początku XX w. mieścił się w nim zbór ewangelicki.Natomiat za wsią w kierunku Brodnicy, na wysokości drogi do Grzybna jest miejsce, w którym był cmentarz ewangelicki.

Jest to kępa drzew po wschodniej stronie szosy, przy polnej drodze do lasu.
Są tam jeszcze ślady kilku grobów.
Ukrzyżowanie

Krzyż choleryczny

Krzyż na cmentarzu

Grota przy kościele

Cmentarz ewangelicki

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015