•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 13 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Iłówiec - 3 km od Grzybna  WIEŚ

    - pierwsze adnotacje o wsi Iłówiec w dokumentach w 1300 r.
    - od średniowiecza istniały oddzielne majątki Iłówiec Wielki oraz Iłówiec Mały zwany Kościelnym
    - w 1882 r. - funkcjonowały w majątku: gorzelnia, młyn parowy, piekarnia, cegielnia, tartak


  KOŚCIÓŁ ŚW.ANDRZEJA APOSTOŁA

  zobacz: proboszcze parafii Iłówiec

Już w 1298 roku istniał w Iłówcu kościół pomocniczy należący do parafii w Brodnicy.
Samodzielną parafia staje się przed rokiem 1400,
kiedy zbudowano kościół parafialny.

Był to kościół drewniany, płonął 3 razy:
- w czasie wojen szwedzkich - odbudowany w 1660
- 2 pożar (data nieznana) - odbudowany w 1777
- w 1829 roku - odbudowany 1839-1841 (już murowany)

Kościół murowany budował Ernest Meinike ze Śremu.
Kościół jest w stylu późnoklasycystycznym, murowany, jednonawowy, z dwuspadowym dachem.

- 1901 r. dobudowano wieżę z kruchtą i ustawiono czynne do dziś organy.
- 1916 r. kupiono starą szkołę, zamieniono ją na Dom Parafialny.
- 1928 r. rozbudowano prezbiterium i dobudowano zakrystię.
- 1929 r. poświęcono dzwon zakupiony ze składek parafian.
- 1932 r. przed kościołem zbudowano grotę z figurą Matki Bożej z Lourdes.

  zobacz: parafia Iłówiec p.w św. Andrzeja Apostoła  DWÓR

Pałac zbudowany w 1866 r. z inicjatywy właściciela majątku Roberta Lehmana, prawdopodobnie na bazie fundamentów XVIII-wiecznej rezydencji.
Oparty na wzorach architektury renesansowej, z formami charak-
terystycznymi dla epoki historyzmu.

Zespół folwarczny rozplanowano w 2 połowie XIX w. z wykorzystaniem wcześniejszych budynków.
W zachodniej części dziedzińca zlokalizowano stajnie i wozownię, dalej oborę i spichlerz.
W środkowej części dziedzińca charakterystyczny ośmioboczny kurnik.
Z tyłu pałacu park krajobrazowy o pow. 12 ha (obecnie zaniedbany); z pozostałościami niewielkiego cmentarza dawnych właścicieli rodziny Lehman von Nitsche.


  KAPLICZKA

Na rozstaju dróg w Iłówcu, w centrum wsi stoi kapliczka w kształcie ściętej piramidy, zwieńczonej krzyżem.

Według miejscowej tradycji piramidę postawili mieszkańcy dla upamiętnienia zwycięskiego pobytu Napoleona w Egipcie.
Wybudowana piramida adaptowana została potem do roli kapliczki.

Według miejscowej tradycji Napoleon zatrzymał się w Iłówcu i spożywał tu śniadanie 16 lipca 1807 r.


  zobacz: Przejazd Napoleona przez Iłówiec
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015