•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 13 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Brodnica - 5 km od Grzybna  WIEŚ
Nazwa wsi wywodzi się od słowa "bród" określającego miejsce, w którym przeprawia się bezpiecznie przez rzekę lub miejsce błotniste.

    - pierwsze adnotacje o wsi Brodnica w dokumentach w 1230 r.
    - lata 1426 - 1581 - opisywana jest Brodnica jako miasto
    - w 1822 r. - pochowano w Brodnicy Józefa Wybickiego, pisarza i polityka, autora słów do hymnu

    - kolonia czworaków z XIX/XX wieku - ozdobiona w narożach budynków figurami świętych.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5  KOŚCIÓŁ ŚW.KATARZYNY

  zobacz: parafia Brodnica p.w św. Katarzyny Aleksandryjskiej


Kościół zbudowany w 1867 - 1874, w stylu neogotyckim z wysoką wieżą (niemiecka nazwa miejscowości Hochkirche odnosiła się do niej) wg projektu Stanisława Hebanowskiego, twórcy Teatru Polskiego w Poznaniu.
Do 1890 roku wyposażono kościół w boczne ołtarze, nowe organy i postawiono wieżę.
Uwagę zwracają późnobarokowe rzeźby i klasycystyczne tabernakulum.
W wnętrzu znajdują się epitafia Chłapowskich, z 1919 roku dzieło Mieczysława Lubelskiego. Na zewnętrznej ścianie znajdują się tablice epitafijne dawnych właścicieli wsi Moraczewskich i Mańkowskich.
Obok kościoła znajduje się kaplica grobowa Koźmianów, a także pusty grób Józefa Wybickiego.
  DWÓR

  zobacz: Pałac Mańkowskich 1904-1911 rok - kolekcja zdjęć Jerzego Mańkowskiego


Pałac z 1890 roku,
eklektyczny zbudowany przez ostatnich przed wojną właścicieli Wacława Mańkowskiego i jego żonę Antoninę Chłapowską, wnuczkę gen. Dezyderego Chłapowskiego.

W czasie wojny rezydowali w nim Niemcy, po wojnie wchodził w skład państwowego gospodarstwa rolnego.

Po przejęciu przez prawowitego właściciela potomka rodu Jerzego Mańkowskiego - funkcjonuje w nim luksusowy hotel. Znajduje się tam popiersie Józefa Wybickiego (1980, rzeźb. Grzegorz Kowalski) Dwór otacza park krajobrazowy z XVIII/XIX wieku (5,6 ha) z pomnikowymi drzewami i prowadzącą do dworu pomnikową aleją kasztanowcowo-lipową..

  zobacz: Brodnica i okolice - kolekcja zdjęć Jerzego Mańkowskiego


 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015