•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Poniedziałek: 17 czerwca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Historia wsi Grzybno


Pierwsze wzmianki pisane związane z Grzybnem
pochodzą z 1387 r.
Właścicielem wsi jest wtedy Tomisław z Grzybna.


Do 1874 majątek zmieniał właścicieli
- zawsze jednak byli to Polacy.
Dopiero w 1874 r. właścicielem majątku jest pochodzący z Królewca August von Delhaes, właściciel Czempinia, a po 2 latach jest to Niemiec Franz Guenther (Günther). Wieś była w rękach rodziny Günther do 1944 r.  ⇒ rodzina Guentherów
Pocztówka z Grzybna - sprzed 1917 r.
udostępnił Krzysztof Budzyń  ⇒ www.budzyn.net
Akcja Williama Guenthera z 1930r.
Źródło: Cyfrowe Archiwum Czempinia    

  zobacz: właściciele wsi Grzybno

Grzybno z okresu przedwojennego to typowa wieś dworska.

Mieszkańcy wsi utrzymywali się w większości z pracy wykonywanej na rzecz właściciela majątku.

Wyjątek stanowiły rodziny chłopskie, które posiadały własne gospodarstwa.
Do wojny takich gospodarstw było ok. 5, każde z nich o powierzchni 10-15 ha.W latach 70-tych w Grzybnie było 20 gospodarstw indywidualnych o powierzchni:
- powyżej 20 ha - 1
- 10-20 ha - 8
- 5-10 ha - 2
- poniżej 5 ha - 9

Po wojnie należące do majątku ziemie przejęte zostały na rzecz skarbu państwa, następnie rozparcelowane pomiędzy byłych pracowników majątku. Z pozostałej części majątku (o powierzchni 218,81 ha) utworzono spółdzielnię rolniczą. W latach 60-tych część ziemi włączono do Kombinatu PGR Manieczki.
Pałac przeznaczono na cele oświatowe - utworzono szkołę ogrodniczą, a później rolniczą z internatem .

  zobacz: sołtysi wsi Grzybno

Inwestycje powojenne w Grzybnie:

- budowa stadionu sportowego (1966-68)
- podłączenie wsi do sieci wodociągowej (1973)
- uzupełnienie chodników (1973)
- położenie nawierzchni bitumicznej - droga do Pecnej i Szołder (1973)
- remont sieci wodociągowej
- budowa strażnicy OSP (1984)
- podłączenie wsi do sieci telefonicznej
- podłączenie wsi do sieci kanalizacyjnej

  zobacz fotogalerię: wieś - dawniej

W Grzybnie mieszkało w latach 70-tych - 360 osób. Wieś liczy obecnie 321 mieszkańców.


Biorąc pod uwagę współczesne tendencje:
- wzrost zainteresowania prowadzeniem gospodarstw rolniczych
- osiedlanie się ludzi poza dużymi ośrodkami miejskimi
można wnioskować, że spadek liczebności mieszkanców wsi Grzybno zostanie zatrzymany.

  zobacz fotogalerię: Grzybno - dzisiaj


źródło:
- Dawne budownictwo folwarczne: Majątki wielkopolskie: tom VII Powiat śremski - Maria Strzałko
- Współpraca szkół rolniczych w Grzybnie z Kombinatem PGR Manieczki - PWRiL O/Poznań 1973
- Szkoła Rolnicza w Grzybnie 1948-1998 - Grzybno 1998 (zdjęcie - remont chodników)


 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015