•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 13 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Strona z newsem
Mapy Wielkopolski


Do drugiej połowy XVIII w. jedyną mapą Wielkopolski była mapa w skali około 1:460 000 wydrukowana po raz pierwszy w 1645 r. w Niderlandach. Autorem mapy: Palatinatus Posnannensis in Maiori Polonia prymarii, nova delineatio był Jerzy Freudenhammer.

Około roku 1770 została opracowana mapa Wielkopolski w skali około 1:120 000. Mapa posiada bardzo niską kartograficzną wartość, ze względu na poważne zniekształcenie treści topograficznej oraz nieudolne graficzne wykonanie.

Na rozkaz króla Prus Fryderyka Wielkiego powstało 6 map:
1773 Tajna mapa Polski / 1778 Tajna mapa Polski / 1767-1787 Mapa gabinetowa Królestwa Pruskiego
1793 Mapa Prus Południowych / 1794 Mapa Prus Południowych / 1802-1803 Mapa specjalna Prus Połudn.

Kolejne szczegółowe mapy sporządzono w latach 1829-1832 - w oparciu na metodę Ur-Messtischblätter

Źródło:
- B.Medynska/D.Lorek; Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803r., Badania fizjograficzne nad Polską Zach. 2008

1662-1665 r.

Województwo Poznańskie
Palatinatus Posnannensis in Maiori Polonia prymarii, nova delineatio Autor: Jerzy Freudenhammer, pochodził ze Wschowy, lekarz miejski w Poznaniu
- nie ma na niej miejscowości Grzybno. Interesująca mapa, również z powodu sposobu publikacji.

1803 r.

- mapa nie jest dokładna, ale warto zwrócić uwagę na przebieg dróg:
- Grzybno łączą drogi z Żabnem, Żabinkiem i Iłówcem
- z Żabna do Brodnicy droga biegnie przez Zakrzewek,
główna droga do Śremu prowadzi przez Górę
- z Żabna biegnie bezpośrednia droga do Sulejewa Folwarku
Ciekawe czy jest to faktyczny stan dróg sprzed 200 lat?


1817 r.

- fragment mapy z majątkiem Grzybno
Układ wsi sprzed 1906 r., kiedy wybudowany zostaje obecny pałac. Właścicielem w 1817 r. jest Wiktor Szołdrski; majątek Grzybno jest w rękach rodu Szołdrskich od 1593 r. Kiedy fortuna Szołdrskich zaczyna podupadać, w roku 1830 Grzybno kupuje Justus Zaborowski.
⇒ zobacz właścicieli Grzybna


1840 a 1848 r.

Karta dawnéj Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300000

Mapa z zasobów ⇒ Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Droga z Żabna przez Sulejewo, Iłówiec Wielki do Czempinia - na mapie oznaczona jako główna, obecnie pełni rolę drogi podrzędnej (śródpolnej).

1856 a 1908 r.

- prawdopodobną datę wydania mapy sugeruje przebieg drogi z Pecna do Krosna. Dodatkowym łukiem przecina ona dwukrotnie tory kolejowe (1) - linię kolejową Wrocław-Poznań otwarto w 1856r.; zaś łuk wyprostowano na mapach z 1908 r. i późniejszych. Inne ciekawostki: droga z Żabinka do Mosiny ma charakterystyczny uskok (2), którego dziś już nie ma; jest też bezpośrednia droga z Grzybna do Żabinka (3) ⇒ zobacz zaznaczenie

1908 r.

- warto zwrocić uwagę na brak drogi łączącej Grzybno z Pecną (Petzen-Hauland). Jest za to polna droga do Iłówca (Nitsche)


1910 r.

- w dalszym ciągu brak drogi do Pecnej (Petzen-Hauland), wg oznaczeń na mapie w Grzybnie był telefon i poczta? W ⇒ Urzędowym spisie abonentów sieci telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu z 1924 r. jest wymieniony w Grzybnie abonent Guenther z nr tel. 51.


1911 r.

Na początku XX w. Grzybno było obszarowo o połowę mniejsze.
1 - ⇒ krzyż stojący dziś w środku wsi, w roku 1911 był daleko za wsią
2 - drewniany mostek na drodze do Żabna, na kanale Szymanowo-Grzybno
3 - ostatni dom po północnej stronie ⇒ stoi do dziś naprzeciwko strażnicy
4 - ostatni dom po południowej stronie - teraz stoi tam dom p. Kozłowskich
5 - budynek obory w majątku - teraz ⇒ internat Technikum Rolniczego

1914 r.

- dalej brak drogi łączącej Grzybno z Pecną (Petzen-Hauland). Są za to polne drogi do Iłówca (Nitsche) - "kasztanówka" oraz do Nowinek (Neuhauland) - "wierzbowa".


1930 r.

- niemiecka mapa przygotowana na podstawie mapy z 1902 roku?


1934 r.

- na tej wojskowej mapie jest bardzo dokładne oznaczenie polnych dróg; m.in. widać przy drodze do Szołder oznaczenie nieistniejącej od kilkudziesięciu lat stodoły i drogi dojazdowej do niej


1935 r.

mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego
- droga z Grzybna do Pecnej jest zaznaczona jako główna, nie ma na mapie "kasztanówki"; w Grzybnie jest zaznaczony zakład kowalsko-ślusarski


1940 r.

- niemiecka mapa wojskowa, prawdopodobnie przedruk mapy polskiej z niemieckimi nazwami


1940 r.

- mapa niemiecka z nadrukiem nazw miejscowości


1944 r.

1 - pojawiło się nowe gospodarstwo, właścielem był Michał Nowak, ostatni przedwojenny sołtys


1944 r.

droga z Grzybna do Iłówca (niem. Nitsche)
1 - na drogę do kościoła skręcało się kiedyś przed "pieśnikami"
2 - prowadzącą przez pole ścieżka do kościoła - od kaszatanówki

1945 r.

- mapa niemiecka, występują tylko niemieckie nazwy miejscowości
Grzybno - (niem.) Grunwerder

1958 r.

- droga z Grzybna do Pecnej jest zaznaczona jako główna, natomiast nie zaznaczono na mapie "kasztanówki".
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015