•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 13 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Regionalne stroje ludowe


Strój ludowy:

- dawne przepisy feudalne dokładnie określały rodzaj i formę ubioru przysługującego wieśniakom
- strój ludowy pojawił się na wsi w XIX wieku , po uwłaszczeniu chłopów w 1863 roku; chłopi wzorowali się na szlachcie i mieszczanach
- na podstawie stroju można było określić region zamieszkania, wiek, stan cywilny, majątek
- noszony był tylko w niedziele i święta, ponieważ był drogi; strój codzienny był mniej zróżnicowany, wykonany z tańszych materiałów
- mężatki ubierały się skromnie, natomiast panny nosiły się bardziej kolorowo


  zobacz fotoalbum:  stroje ludowe w Grzybnie 


Po prawej: zdjęcie rodziny Nowaków z Grzybna,
dziadkowie Ludwiczakowie w strojach ludowych.
Po lewej: parafianki naszej parafii w strojach ludowych - z prawej Katarzyna Nowak z Grzybna.   Strój ludowy jest jednym z elementów kultury wsi. Był nie tylko ubiorem, stanowiąc odbicie lokalnych gustów i upodobań, ale pełnił wiele ważnych społecznie funkcji, świadcząc np. o przynależności do określonej grupy społecznej, statusie materialnym, przynależności do regionu i terytorium. Podkreślał wagę uroczystości i świąt, związanych z dorocznym kalendarzem obrzędowym, kościelnym. Akcentował też ważne, osobiste uroczystości i wydarzenia w życiu mieszkańców wsi.
   Współcześnie, w dobie globalnych zjawisk, zauważamy ponowne zainteresowanie tradycją, poszukiwaniem "korzeni", wyznaczników własnej tożsamości. Modne staje się odwołanie się do przeszłości i dziedzictwa kulturowego. Strój ludowy będąc elementem dziedzictwa i tradycji, może skłaniać do refleksji nad historią, przeszłością - i mimo, że jako ubiór odchodzi do historii - współcześnie zaczyna pełnić całkiem nową funkcję, a mianowicie staje się symbolem- wizytówką regionu.
(z opisu wystawy Stroje ludowe w Wielkopolsce w 2005 r. w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu) 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015