•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki ZAKRZEWICE niem. Langenfelde  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis z arch. Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu)
Położenie cmentarza:  Około 600 m na zachód od centrum wsi, w polach, przy wiejskiej drodze. Teren wyniesiony do 1,5 metra, płaski.
Charakter rozplanowania:  nieczytelny
Powierzchnia:  1600 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 1 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1867r. Gotlieb Hein
Elementy cmentarza:  nagrobki wolnostojące - ok.5
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, stan drzewostanu - zły - dziczejący, uschnięte i powalone drzewa
Starodrzew:  1 dąb - stan dobry (50cm - śr.pnia)
Stan zachowania zieleni:  zły
Zagrożenia:  niszczenie pozostałości nagrobków, usychanie drzew, zarastanie terenu trawą i krzewami
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  DATOWANIE CMENTARZA
Rok 1750 - powstaje nowa osada Zakrzewskie Olędry na prawie olęderskim; sprowadzeni zostają osadnicy z Niemiec, Pomorza i Śląska.
Ustalone daty pochówków: 1888 oraz 1893 r.


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 52° 4' 42" E: 17° 14' 44"

Cmentarz leży bezpośrednio przy polnej drodze z Zakrzewa do Zakrzewic, po południowej stronie drogi. Leży bliżej Zakrzewic, ok 500 m. od głównej drogi przebiegającej przez wieś. Kształ cmentarza zbliżony do kwadratu (50x50m.). Jest to kępa drzew, otoczona polami uprawnymi.

  STAN CMENTARZA
Na terenie cmentarza występują: 3 wiekowe dęby, sosny, akacje, brzozy. Miejscowe silne zakrzewienia akacjami i bzem.
W znacznej mierze zdewastowany, cmentarz traktowany był jako wysypisko śmieci i gruzu - zaśmiecenie średnie. W jego południowej części przylegającej do pól uprawnych, miejscowy rolnik urządził składowisko wielkich słomianych bel, Przy okazji uległy zniszczeniu znajdujące się w tym miejscu nagrobki. Uszkodzenia (pękniecia, przechylenia i połamania) kilku płyt prawdopodobnie wynikają z manewrowania pojazdami rolniczymi.
Zlokalizowano ok.8 nagrobków i 5 płyt epitafijnych - występują w południowo-zachodniej oraz zachodniej części cmentarza. Ustalone daty pochówków: 1888 oraz 1893 r.

  ZDJĘCIA

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015