•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki Żabno niem. Hirschdorf (do 1918)  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
Położenie cmentarza:  około 500m na południe od zabudowy wsi, 100m na wschód od szosy do Mosiny, otoczony polami. Usytuowany na stoku, opadającym w kier. płd. i zach.
Charakter rozplanowania:  nieczytelny
Powierzchnia:  2100 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 2 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  brak
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - około 14
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, drzewa usychające, powalone, zaniedbane
Starodrzew:  brak
Stan zachowania zieleni:  zły - układ zieleni dawny nie zachowany
Zagrożenia:  dalsze niszczenie pozostałości nagrobków, dzikie zakrzewieniei terenu, niszczenie drzewostanu
Wnioski:  uporządkowanie drzewostanu


  LOKALIZACJA NA MAPIE GPS N: 52°10' 18" E: 16° 53' 21"

Cmentarz w Żabnie jest położony ok. 600 m. za wsią, przy drodze do Brodnicy, na wysokości drogi do Grzybna. Jest to kępa drzew po wschodniej stronie szosy, przy polnej drodze do lasu.

Na mapach z 1892 roku nie ma cmentarza w Żabnie, jest natomiast cmentarz w Brodniczce. Cmentarz w Żabnie jest wyraźnie oznaczony na mapie z 1911 roku.
Być może parafia zdecydowała o założeniu nowego cmentarza bliżej wsi, może na starym cmentarzu w Brodniczce już brakowało miejsca - data pochówku z jedynej ocalałej płyty nagrobnej w Brodniczce to 1883 rok. Z kolei najstarszy datowany pochówek w Żabnie, wg ocalałych płyt nagrobnych to 1908 r.
W bezpośrednim sąsiedztwie występuje na mapie oznaczenie studni - symbol żurawia. Obecnie brak śladów studni.


  STAN CMENTARZA
Teren cmentarza jest porośnięty drzewami, nasadzonymi prawdopodobnie w okresie użytkowania cmentarza; wokół terenu cmentarza jest obwódka z bzów oraz wysokich obecnie krzewów śnieguliczki utrudniających dostęp do terenu cmentarza - prawdopodobnie był to żywopłot wyznaczający granice działki. Teren cmentarza również porośnięty jest gęsto śnieguliczką, w kilku miejscach zachowały się ozdobne rośliny cebulkowe.

Jak pamiętają mieszkańcy jeszcze w latach 60-tych na cmentarzu były fragmenty kutego ogrodzenia - obecnie brak jakichkolwiek jego śladów. Dewastacja jest duża, na terenie cmentarza widoczne są cementowe obramowania grobów, zachowały się 2 płyty nagrobne.

Uporządkowanie cmentarza to usunięcie dużej liczby przerastających teren krzewów, zabezpieczenie pozostałych obramowań grobów oraz ustawienie ocalałych płyt nagrobnych. Trzeba też usunąć śmieci, połamane gałęzie i zgrabić nadmierną ilość liści. Wskazane jest oznaczenie cmentarza krzyżem lub tablicą z okolicznościową informacją upamiętniająca.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO w roku 2011 realizuje projekt renowacji cmentarza
- zobacz zdjęcia ⇒⇐ zobacz aktualną mapę cmentarza  

Mapa sporządzona po renowacji cmentarza.
Stwierdzono regularny, 4-kwaterowy charakter rozplanowania cmentarza.
Istniejący starodrzew lipowy wskazuje na pierwotne nasadzenie na planie krzyża.
Widać to wyraźnie po uwzględnieniu prawdopodobnej lokalizacji lip , które nie dotrwały do dziś. Nasadzone lipy wyznaczały 2 główne, krzyżujące się aleje cmentarza.

Na mapie zaznaczono groby odkryte podczas prac renowacyjnych 2011 roku.
Odkryto łącznie 43 nagrobki wolnostojące, w tym:
- 6 rodzinnych
- 27 pojedyńczych
- 10 dziecięcych

Ze względu na grubą warstwę ziemi, która powstała w wyniku naturalnych działań erozyjnych (kw. II, III, IV) możliwe jest odkrycie następnych grobów podczas kolejnych prac porządkowych.

  ZDJĘCIA


 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015