•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki TRABINEK  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
Położenie cmentarza:  między wsiami Trąbinek a Masłowo - 1 km na wschód od zabudowy Trąbinka. Położony na plach, na lekkim wyniesieniu, przylega do zagajnika sosnowego.
Charakter rozplanowania:  uchwytny jedynie zarys cmentarza
Powierzchnia:  1600 m2
Data założenia:  nie ustalono
Najstarszy nagrobek:  brak
Elementy cmentarza:  brak
Stan zachowania:  nagrobki rozebrane, teren zniwelowany, drzewostan stary nie zachował się, młody - dziki
Starodrzew:  brak
Stan zachowania zieleni:  zły
Zagrożenia:  nie występują
Wnioski:  brak


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N:52° 0' 36" E: 17° 5' 48"
Cmentarz leży w małym kompleksie leśnym, w porównywalnej odległości, pomiędzy miejscowościami Masłowo, Nowieczek, Trąbinek. Położony jest w centralnej części kompleksu, tylko od południa graniczy z polami. Jest to kwadrat o boku ok. 40m. Do lasu prowadzą polne drogi z Masłowa i Nowieczek. Na mapie z 1940 r. wejście na cmentarz był od strony północnej (od Masłowa). Lokalizacja mogłaby wskazywać na wykorzystanie cmentarza przez wszystkie trzy sąsiadujące miejscowości. Na mapie nie ma również lasu wokół, cmentarz był pierwotnie zlokalizowany pomiędzy polami i podmokłymi łąkami, na wzniesieniu.

  STAN CMENTARZA
Cmentarz zdewastowany prawie całkowicie. Teren porośnięty sosnami, kilka dużych dębów, bardzo gęste zarośnięcie cmentarza krzewami, w szczególności bzem, praktycznie uniemożliwiające penetrację cmentarza. Prawdopodobnie jest to skutek wcześniejszcyh prac porządkowych, kiedy usunięto krzewy pozostawiając korzenie. Poszycie lasu na terenie cmentarza to typowy dla takich miejsc barwinek. Na środku cmentarza duży, drewniany krzyż. Zlokalizowano też małe "lapidarium", z kilkoma elementami ułożonymi w jednym miejscu (na lewo od krzyża, w pobliżu odłamanego konaru starego dębu). Teren wzniesiony, szczególnie w stosunku do połaci lasu od strony północnej oraz zachodniej, gdzie widać skutki eksploatacji piasku (pozostało wyrobisko).


  ZDJĘCIA

 zobacz zdjęcia z wcześniejszych lat na www.oledry.nekla.pl

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015