•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki SROCZEWO  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
w dokumentach występuje nazwa cmentarza ZABOROWO
Położenie cmentarza:  na tyłach dawnej szkoły, na skraju lasu sosnowego. Położony na stoku pagórka, opadajšcego w kierunku południowym.
Charakter rozplanowania:  regularny
Powierzchnia:  800 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 1 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1850, 1855 Eduard i Carl Hunold
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - 6; mogił czytelnych - 9
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, drzewostan stary - nieazchowany, młody - dziczejący
Starodrzew:  brak
Stan zachowania zieleni:  zły - układ dawny niezachowany
Zagrożenia:  dalsze niszczenie pozostałości nagrobków, dzikie zakrzewieniei zasmiecanie terenu
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  DATOWANIE CMENTARZA
Rok 1743 - przebudowa wsi Sroczewskie Olędry i sprowadzenie osadników na prawie olęderskim.
Brak na cmentarzu tablic epitafijnych umożliwiających datowanie pochówków.


  LOKALIZACJA NA MAPIE GPS N: 52° 5' 28" E:17° 10' 16"

Cmentarz położony po południowej stronie drogi biegnącej przez wieś, ok. 100 m od drogi, w pobliżu budynku dawnej szkoły, po jego wschodniej stronie. Kształt zbliżony do kwadratu (ok.40x40m). Jak wynika ze starych map, drogi na cmentarz były 2 od zachodu oraz od północy.

  STAN CMENTARZA
Obecnie jest to kępa dużych drzew położona na niewielkim wzniesieniu, sąsiadująca bezpośrednio z łąkami, zaś od południa z lasem.
Jak mówi mieszkający w pobliżu rolnik, otoczony był płotem drewnianym, a na cmentarzu stał duży drewniany krzyż. Niestety i płot i krzyz uległy w naturany sposób zniszczeniu.
Na cmentarzu nie zachował sie pierwotny układ mogił, za wyjątkiem 2 grobów z betonowymi obramowaniami mogił. Pozostałości elementów nagrobków ułożono w centralnej części cmentarza, w postaci lapidarium. Wśród nich można wyliczyć 2 kamienne płyty nagrobne, w tym 1 w kształcie krzyża; 2 ozdobne postumenty pod tablice epitafijne z charakterystyczną ornamentyką o tematyce roślinnej w kształcie pni drzew oraz postument kamiennego krzyża.
Teren porośniety kilkunastoma wiekowymi dębami i sosnami, troszeczkę krzewów bzów w okolicy resztek nagrobków. Cmentarz czysty, bez śmieci, ściółka bez krzewów.

  ZDJĘCIA

 zobacz zdjęcia z wcześniejszych lat na www.oledry.nekla.pl

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015