•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz PODRZEKTA  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
w karcie cmentarza występuje nazwa GAJEWO
Położenie cmentarza:  Około 1km na płd-zachód od Dolska, 150m na zachód od polnej drogi wiodącej do Gajewa.usytuowany na skraju kępy lasu, na stoku opadającym w kierunku płd.-zach.
Charakter rozplanowania:  nieczytelny
Powierzchnia:  700 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 2 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  brak
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - około 5 zdekompletowanych
Stan zachowania:  nagrobki: zniwelowane, rozkopane; drzewostan zaniedbany, usychające drzewa, zakrzewienie
Starodrzew:  brak
Stan zachowania zieleni:  zły - dawna nie zachowana
Zagrożenia:  dewastacja i rozkopywanie nagrobków, dzikie zarastanie krzewami, degradacja drzewostanu
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 51° 58' 12" E: 17° 2' 36"

Cmentarz przylega do zachodniej granicy kompleksu leśnego, leżącego na południe od Wielkiego Jeziora Dolskiego. W pobliżu przebiega ul. Gajowa (miasto Dolsk). Ma kształ wąskiego prostokąta (ok.50x20m.), krótszym bokiem przylegającego do lasu. Pozostałe boki sąsiadują z polami uprawnymi.
  STAN CMENTARZA
Teren cmentarza zarośnięty wiekowymi dębami, sosnami oraz krzewami bzów i jeżynami. Dewastacja cmentarza duża. Zlokalizowano ok.10 nagrobków oraz 1 przewróconą płytę nagrobną. Wszystkie nagrobki są mocno zarośnięte poszyciem (trawą, roślinami płożącymi). Caly teren cmentarza mocno zarośnięty, pozostałości nagrobków nie wystają ponad poziom ziemi i roślinności, co utrudnia lokalizację cmentarza. Właścicielem cmentarza jest gmina żydowska, co w powiązaniu z opiniami okolicznych mieszkanców, że był to cmentarz żydowski, nie pozwala na jednoznaczne zaliczenie cmentarza do ewangelickich.

  ZDJĘCIA

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015