•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  wzor generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki Pecna niem. Petzen Hauland (do 1918)  KARTA CMENTARZA z dnia ...1986 (wypis)
Położenie cmentarza:  W terenie zabudowanym, przy dawnej drodze do Mosiny.
Charakter rozplanowania:  regularny prostokąt z lekko przesuniętą osią.
Powierzchnia:  3.000 m2
Data założenia:  2 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1893 / Płyta - Adele Andrzejewski
Elementy cmentarza:  Mur ogrodzeniowy, brama, kaplica, 16 mogił, 2 nagrobki wolnostojące (2 poł. XIXw. i 1 poł. XXw.)
Stan zachowania:  bardzo zły
Starodrzew:  stan dobry: 2 lipy - 50cm, 4 jesiony - 60cm, 7 dębów - 60/100cm
Stan zachowania zieleni:  średni
Zagrożenia:  całkowita dewastacja
Wnioski:  uporządkowanie zieleni, konieczny remont kapitalny kaplicy


  LOKALIZACJA NA MAPIE

Cmentarz ewangelicki w Pecnej znajduje się przy ul. Koziej w centrum wsi. Dawniej ulica ta była głównym szlakiem komunikacyjnym na trasie Mosina-Czempiń.  STAN CMENTARZA
Data powstania nie jest znana. Prawdopodobnie założenie nekropolii należy datować na drugą połowę XIX w. Cmentarz ma kształt regularnie rozplanowanego prostokąta o powierzchni 0,3 ha.
Znajduje się na nim ponad 30 grobów oraz ruiny kaplicy. Najstarszy zlokalizowany nagrobek pochodzi z roku 1893 i należy do Adele Andrzejewski.

Przez ostatnie lata cmentarz był zaniedbany i zdewastowany, a także silnie zakrzewiony przez dziko rosnącą roślinność. W ostatnim okresie uporządkowano teren, usuwając nagromadzone przez lata śmieci oraz wycinając krzewy. Grożącą zawaleniem kaplicę rozebrano. Podjęte działania pozwoliły odsłonić cały obszar cmentarza. Dzięki temu udało się odtworzyć rozmieszczenie nagrobków i mogił. Mimo podjętych starań, stan nagrobków jest bardzo zły i wymaga natychmiastowego zabezpieczenia i renowacji. W nieco lepszym stanie znajduje się drzewostan cmentarza, wśród drzew można szczególnie wyróżnić 7 okazałych dębów.

Obecnie teren cmentarza (2010) jest mocno zarośnięty na dziko niską roślinnością.

Uporządkowanie cmentarza to usunięcie dziko rosnącej niskiej roślinności.
Oznaczenie cmentarza krzyżem lub tablicą z okolicznościową informacją upamiętniająca.


  ZDJĘCIA

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015