•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki KSIĘGINKI  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
w karcie cmentarza występuje nazwa PODRZEKTA
Położenie cmentarza:  W południowym krańcu wsi, obok drogi polnej do Małachowa, na skraju lasku sosnowego. usytuowany na stoku wzniesienia, opadającego w kierunku zachodnim.
Charakter rozplanowania:  regularny, 4-kwaterowy
Powierzchnia:  2000 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 2 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1876 Karoline Stärk
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - około 15
Stan zachowania:  nagrobki w większości zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, drzewostan zaniedbany
Starodrzew:  brak
Stan zachowania zieleni:  zły - układ dawny niezachowany
Zagrożenia:  dalsze niszczenie nagrobków, dziczenie drzewostanu i zarastanie krzewami
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 51° 58' 0" E: 17° 3' 48"

Cmentarz mieści się w niewielkim kompleksie leśnym, w sąsiedztwie ul.Polnej (miasto Dolsk), na wschód od centralnej części wsi Księginki. Posiada kształt kwadratu (ok.40x40m.). Wejście na cmentarz od strony północnej, zachował się murowany z czerwonej cegły słupek od bramy wejściowej.

  STAN CMENTARZA
Roślinność cmentarza oprócz drzew sosen i akacji, to krzewy bzu, akacji oraz jeżyny. Granice cmentarza wyznacza roślinność oraz leśne drogi. Teren bardzo mocno zakrzewiony, za wyjątkiem ścieżki prowadzącej od dawnej bramy do części centralnej. Jest tam ustawiony duży drewniany krzyż, opierający się na najbliżej rosnących gałęziach - co chroni go przed upadkiem. Zlokalizowano ok. 16 nagrobków oraz ok. 10 płyt epitafijnych. Odczytane z płyt daty pochówków: 1873, 1876, 1894, 1907r. Cmentarz czysty, nie zaśmiecony. Wiązanki sztucznych kwiatów oraz wypalone znicze stawiane przy krzyżu, świadczą o pamięci tego miejsca. Wg mieszkających w sąsiedztwie osób, cmentarz był odwiedzany przez potomków z Niemiec.


  ZDJĘCIA

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015