•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki KONARZYCE niem. Friedrichsburg  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
Położenie cmentarza:  około 120m na południe od zabudowy wsi, na stoku wzniesienia sięgającego 5m. Otoczpny polami, stok nachylony w kierunku wschodnim.
Charakter rozplanowania:  nieczytelny
Powierzchnia:  1800 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 1 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1882 Gotlieb Rosin
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - około 16
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, drzewostan zaniedbany, dziko zakrzewiany
Starodrzew:  4 dęby - stan dobry (60-65cm śr.)
Stan zachowania zieleni:  zły - układ dawny niezachowany
Zagrożenia:  dalsze niszczenie nagrobków, dzikie zakrzewianie terenu
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  DATOWANIE CMENTARZA
Rok 1735 - powstaje nowa osada Konarskie Olędry na prawie olęderskim; sprowadzeni zostają osadnicy z Niemiec, Pomorza i Śląska.
Wg odczytanych napisów daty pochówków: 1882, 1883, 1888, 1892, 1917 r.


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 52° 3' 36" E: 17° 11' 0"
Cmentarz położony w pobliżu głównej drogi przebiegającej przez wieś, po jej zachodniej stronie, ok. 100 m. od samej drogi, na wznoszącym się na całej długości drogi terenie.
Kształ zbliżony do prostokąta (ok. 60x30m.), wydłużonego prostopadle do drogi. Wejście na cmentarz od strony wschodniej (od strony głównej drogi), na krótszym boku prostokąta. Obecnie jest to kępa drzew otoczona polami uprawnymi; od strony północnej, na połowie długości sąsiaduje z kępą lasu.  STAN CMENTARZA
Cmentarz obecnie jest mocno zarośniety krzewami bzu, prawdopodobnie jest to skutek wcześniejszych prac porządkowych. Brak ciągłości w usuwaniu roslinności spowodował obecny bujny wzrost krzewów. Kilkanaście wiekowych dębów, cmentarz czysty, niewielka ilość śmieci.
Zachowały się słupki od bramy wejściowej na cmentarz (murowane z czerwonej cegły), w południowym krańcu cmentarza zachowało sie też kute opłotowanie 1 grobu.
Stwierdzono ok. 17 zachowanych betonowych obramowań nagrobków oraz ok. 20 płyt nagrobnych epitafijnych. Są też resztki dużego drewnianego krzyża z metalowymi klamrami wzmacniającymi go w miejscu połączenia poprzecznej belki.

- młodzież IV klasy Szkoły Podstawowej w Konarzycach porządkowała cmentarz w październiku 2011r.
⇒ zobacz wpis na stronie szkoły


  ZDJĘCIA

 zobacz zdjęcia z wcześniejszych lat na www.oledry.nekla.pl

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015