•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki GRODZEWO niem. Eichenstein (do 1918)  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
Położenie cmentarza:  w południowej części wsi, przy wiejskiej drodze, naprzeciw gospodarstwa. usytuowany na skraju lasu, na stoku wzniesienia wys. 1,5m.
Charakter rozplanowania:  regularny, 2-kwaterowy
Powierzchnia:  1800 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 1 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  1909 Ernst Jaensch
Elementy cmentarza:  nagrobków wolnostojących - około 17; 2 mogiły
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane, zachowane w części przyziemnej, drzewostan dziczejący, dziko zakrzewiany
Starodrzew:  1 dąb - stan dobry (65cm śr.)
Stan zachowania zieleni:  zły - układ dawny niezachowany
Zagrożenia:  dewastacja nagrobków, dzikie zakrzewianie i zaśmiecanie terenu, wykorzystywanie do celów gospodarskich
Wnioski:  uporządkowanie terenu, usunięcie składowanych sągów drewna


  DATOWANIE CMENTARZA
Rok 1785 - powstaje nowa osada Dąbrowskie Olędry (obecnie Grodzewo) na prawie olęderskim; sprowadzeni zostają osadnicy z Niemiec, Pomorza i Śląska. Brak na cmentarzu tablic epitafijnych umożliwiających datowanie pochówków.


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 52° 6' 47" E: 17° 8' 5"


Cmentarz położony na południowych obrzeżach wsi Grodzewo, w lesie sosnowym, położony po południowej stronie polnej drogi oddzielającej las od gospodarstw wiejskich. Przez środek cmentarza prowadzi współczesna droga do lasu. Kształ zbliżony do prostokata (ok.35x70m), wydłużony wgłąb lasu, w kierunku południowy wschód. Wejście na cmentarz z polnej drogi, będącej północną granicą cmentarza - stanowi krótszy bok prostokąta; teren wznoszący się od drogi w głąb lasu.


  STAN CMENTARZA
Cmentarz niszczeje, właściciele sąsiadującego gospodarstwa urządzili w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza magazyn drewna opałowego, z tendencją przesuwania sie z magazynowanymi stosami na teren cmentarza. Zakrzewienie mniej niż średnie, dwie duże kępy bzów, dwa rozległe pola konwali. Kilka dębów, w tym niektóre z okresu użytkowania cmentarza, sosny oraz akacje. Trzy drewniane słupki na brzegu cmentarza od strony drogi - prawdopodobnie pozostałość ogrodzenia, niewielkie zaśmiecenie. Mogiły częściowo zdewastowane, zachowane 4 płyty (3 stojące przy nagrobkach oraz 1 leżąca). Podstawy 2 krzyży nagrobnych żeliwnych, pierwsza podstawa żeliwna, druga betonowa - pozostały też dolne fragmenty krzyży. Kilka mogił zidentyfikowanych jako ziemne wzgórki w formacie grobów (3 do 5 szt.), mogą kryć również obramowania cementowe.
Ciekawostka: rozmowa 20.07.2011 podczas mojej wizyty na cmentarzu.
Pani Eleonora Stępa ur. 1926 - mieszka naprzeciwko cmentarza - mówi, że ostatni pochówek był w czerwcu 1952 roku. Pochowano p. Martę Siepkową lat ok. 80 (Siepke - fonetyczny zapis nazwiska), Niemkę, która została we wsi po 1945 roku (pozostali uciekli do Niemiec). Pogrzeb bez księdza, zorganizowany przez mieszkańców - sąsiadów. Odmówiono modlitwę i usypano ziemną mogiłę, obecnie trudną do zidentyfikowania.

  ZDJĘCIA

 zobacz zdjęcia z wcześniejszych lat na www.oledry.nekla.pl

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015