•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 24 lutego 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

  Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
Cmentarz ewangelicki BYSTRZEK  KARTA CMENTARZA z dnia ...10.1994 (wypis archiwum Woj. Urz. Ochrony Zabytków w Poznaniu)
Położenie cmentarza:  Około 200m na zachód od zabudowania wsi, na skraju lasu mieszanego. Teren płaski.
Charakter rozplanowania:  nieczytelny
Powierzchnia:  1300 m2
Data założenia:  prawdopodobnie 2 połowa XIX w.
Najstarszy nagrobek:  brak
Elementy cmentarza:  1 grobowiec - ruina, nagrobków wolnostojących - około 10
Stan zachowania:  nagrobki zdekompletowane; grobowiec częściowo rozebrany; drzewostan zaniedbany, dziko zakrzewiany
Starodrzew:  1 dąb - stan dobry (90cm śr.)
Stan zachowania zieleni:  zły - układ dawny niezachowany
Zagrożenia:  dalsze niszczenie nagrobków i drzewostanu
Wnioski:  uporządkowanie terenu


  DATOWANIE CMENTARZA
Rok 1757 - powstaje nowa osada Bystrskie Olędry na prawie olęderskim; sprowadzeni zostają osadnicy z Niemiec, Pomorza i Śląska.
Brak na cmentarzu tablic epitafijnych umożliwiających datowanie pochówków.


  LOKALIZACJA NA MAPIE - GPS N: 52° 5' 5" E: 17° 5' 20"


Cmentarz położony po zachodniej stronie wsi Bystrzek, na obrzeżach lasu, stanowiąc jego część. Kształt zbliżony do prostokąta (ok.50x30m), wydłużony w kierunku wschodnim . Otoczony polami od północnej i wschodniej strony, wejście na cmentarz od strony zachodniej (krótszy bok prostokąta), z leśnej drogi. Równiez południową granicę cmentarza stanowi leśna droga. Teren minimalnie podwyższony względem pól. Dodatkową barierę oddzielająca cmentarz od pól stanowi pas posadzonych gęsto świerków.


  STAN CMENTARZA
Cmentarz mocno zdewastowany, choć prywatny właściciel deklaruje, że nie chce zmieniać statusu cmentarza i pragnie pozostawić go w tej formie. Zakrzewienie średnie, dużo drzew. Kilka dębów, w tym niektóre z okresu użytkowania cmentarza, sosny oraz akacje. Ok. 10m od wejścia, pośrodku stoją resztki murowanego z czerwonej cegły grobowca z łukowatym sklepieniem. Jak mówi właściciel, jeszcze 10 lat wcześniej były drewniane drzwi, ale uległy zniszczeniu. Mogiły mocno zdewastowane, zachowanych kilka murowanych obramowań grobów, parę przewróconych płyt nagrodnych, pojedyńcze detale z grobów. Niewielkie zaśmiecenie terenu cmentarza.

  ZDJĘCIA

 zobacz zdjęcia z wcześniejszych lat na www.oledry.nekla.pl

 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015