•  telefony  •  pogoda  •  zdjęcia  •  mapa  •  historia
Sobota: 13 lipca 2024
 • wprowadzenie
  WIEŚ  
 • położenie
 • plan
 • historia
 • pałac
 • szkoła
  OKOLICA  
 • biogramy
 • ciekawe miejsca
 • cmentarze
 • archeologia
 • przyroda
 • turystyka
 • noclegi
  LUDZIE  
 • sołtysi
 • nauczyciele
 • proboszcze
 • żyli tutaj
  ZBIORY  
 • zdjęcia 
 • mapy
 • dokumenty
 • ciekawe historie
 • pamiątki
  FOLKLOR  
 • zwyczaje
 • stroje
  KONTAKT  
 • księga gości
 • kontakt z autorem
Oznaczenia:
     nowe
     aktualizacja

 
Książka telefoniczna


   I N S T Y T U C J E
Sołtys Grzybno 663 692 147
Urząd Gminy Brodnica 61 282 35 43 www.brodnica.net.pl
Starostwo Powiatowe Śrem 61 283 70 01 www.powiat-srem.pl
Parafia Iłówiec 61 282 61 29 www.ilowiec.archpoznan.org.pl
Poczta Pecna, Strażacka 1 61 813 78 20
Policja, Brodnica 42 61 282 35 17
   F I R M Y
Enea - zgłaszanie awarii 991
Enea - Oddział Obsługi Klienta Kościan 65 511 85 00
Przeds. Wodociągów i Kanalizacji w Śremie 61 283 04 75 www.pwik-srem.pl
MZWiK - Oczyszczalnia ścieków Czempiń 61 282 77 26
Tartak - Sulejewo 61 282 36 11 www.tartak-sulejewo.pl
Zajazd restauracja - Żabno 61 28 23 600 www.ugumpertow.pcp.pl
Skup złomu - Krosno 61 813 63 61
Sprzedaż opału - Pecna 61 813 79 47
Sprzedaż opału - Czempiń 61 282 65 92
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju 661 222 200 www.gaj.schronisko.net
   Z D R O W I E
Ośrodek Zdrowia Pecna 61 813 78 26
Szpital Śrem 61 281 54 00 www.szpital-srem.pl
Szpital Puszczykowo 61 813 32 52 www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
Apteka Pecna, Strażacka 1 61 819 29 67
Apteka Czempiń, Rynek 26 61 282 63 24
Apteka Mosina, Dworcowa 2 61 813 60 44
Apteka Brodnica 63 61 284 23 26
   O Ś W I A T A
Technikum Rolnicze Grzybno 61 282 35 33 www.zsr-grzybno.pl
Przedszkole Grzybno 61 282 38 38
Szkoła Podstawowa Iłówiec 61 283 98 17 www.szkolailowiec.pl
   K O M U N I K A C J A
PKP informacja 42 194 36 rozklad-pkp.pl
PKS informacja Śrem 61 283 56 06 rozklad jazdy
 
 
  Prawa autorskie zastrzeżone © Bogusław Kuik 2009-2015 Aktualizacja: 9 sierpnia 2015